Go to Top

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 • Edebi Metin Tercümeleri

  Makale, Şiir, Roman, Tiyatro vb. gibi konularda edebi metin ve kitapların çevirileri uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

  Hukuki Metin Tercümeleri

  Kanun ve yönetmelikler, Resmi gazete yazıları, Hukuki yazışmalar, Yasal anlaşma ve sözleşmeler, Vekaletnameler, Beyannameler, Mahkeme tutanakları vb. metinler hukuki tercümeler kapsamında yer almaktadır.

  Teknik Metin Tercümeleri

  Her türlü teknik belge ve dokümanın tercümesi, kullanma kılavuzu, teknik şartnameler, teknik çizelge, makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, kataloglar, broşürler, eğitim dokümanları, teknik ve idari şartnameler, CE, ISO ve benzeri uygunluk belgeleri, ürün tanıtımları gibi belge ve dokümanların tercümeleri.

  Tıbbi (Medikal) Metin Tercümeleri

  Mesleki eğitim sahibi uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tıbbi tercümeler Tıbbi rapor, Prospektüs, İlaç tescil belgeleri, Araştırma makaleleri, Tıp ve Eczacılık kuruluşlarının metin ve broşürleri, Tıbbi ürünlerin lisans ve patentleri, Uzman raporları, Hasta bilgileri, Kullanım kılavuzlarını, tez, makale vb. kapsamaktadır.

  Ticari (Finansal) Metin Tercümeleri

  Ticari teklifler, Bankacılık, Finans işlemleri, Sözleşmeler, İhaleler, Bilanço raporları, Raporlar, Fizibiliteler, Toplantı tutanakları, Tanıtım amaçlı yazılar gibi çeşitli ticari nitelikli metinlerin tercümeleri, ticari tercüme kapsamına girmektedir.

  Web Sitesi (İnternet Sitesi) Tercümeleri

  Web sitelerinizin farklı dillere tercümesi tarafımızca etkin şekilde yapılır. Site içerisindeki içeriğin ve bilgilerin çevirisinin yapıldığı tercüme türüdür.

 • Ardıl Tercüme

  Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.
  Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.
  Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimiyet gerektirir. Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma – telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

  Simültane Tercüme

  Simültane çeviri Türkçe ifadeyle eş zamanlı çeviri olarak adlandırılır. Bu çeviri sırasında tercüman/tercümanlar, ses geçirmeyen bir kabinde otururlar ve önlerinde doğrudan dinleyicilerin kulaklıklarıyla irtibatlı (telsiz) mikrofonlar bulunur. Simültane çeviri sırasında konuşmacının sesi bir kulaklık vasıtasıyla eşzamanlı olarak tercümana/tercümanlara aktarılır ve tercüman/tercümanlar eşzamanlı olarak dinlediği/dinledikleri konuşmayı yine eşzamanlı olarak dinleyicilerin dilinde dinleyicilere aktarır. Konuşma, simültane (anında) tercüme sayesinde dinleyicilere aynı anda birçok tercüman tarafından birçok dilde aktarılabilmektedir.
  Ancak bu tercüme sırasında birçoğumuzun doğal olarak bilmediği bazı sorunlar baş gösterir. Örneğin: Fiiller bazı dillerde, Türkçe gramatik yapının tam tersine kelimenin başında kullanılır. Yani tercüman, bazen bir anlam verebilmesi için konuşmacı cümlesini bitirene dek dinlemek zorundadır. (Örneğin: Ben eve gidiyorum) Almancada (gidiyorum ben eve) olarak ifade edilir. İşte bu tür ifadelerde tercümanın konuşmacının nereye gittiğini anlayabilmesi için cümleyi sonuna kadar dinlemesi gerekmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz eşzamanlı kavramı (tercümandan da beklenen eşzamanlı çeviri) bu tür sebeplerden dolayı bazen mümkün olamamaktadır. Bu küçük örnekten de anlaşılacağı gibi tercümanın tercüme esnasında çok büyük bir konsantrasyona ihtiyacı vardır ve bu sebepten dolayı da çevrede oluşabilecek muhtemel seslerden etkilenmemesi için ses geçirmez bir kabinin içinde bulunmaktadır.

 • Tercüme Süreci ve Redaksiyon

  Sincan Tercüme olarak tercüme sürecine daha etkin bir çözüm olarak tercüme ile ilgili en temel sorun kaynak dil ile hedef dilin çeviri alanındaki kullanımla uyuşmamasıdır. Dildeki benzer anlamdaki kavram, kelime kullanımları bazen anlam kaymalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı şirketimiz tercüme yapmanın yanında redaksiyon sistemi geliştirdi. Tercümeler alanında uzman tercümanlar tarafından tercüme edildikten sonra redaksiyon birimimizin kontrolünden geçerek daha etkin kullanımınıza sunulmaktadır. Kalite politikamız gereği doğru, etkin kullanımlı ve titizlikle hazırlanmış tercüme hizmetine sahip olacaksınız. Ayrıca tercüme dışında etkin bir Türkçe metin, belge, proje veya tanıtım materyali arayışınız bulunuyorsa redaksiyon birimimiz bu konuda size seve seve hizmet verecektir.

 • DEŞİFRE (Deşifraj, Çözümleme)

  Konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi organizasyonların ses kayıtlarının kaset ya da başka herhangi bir veri saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilerek yazılı doküman haline getirilmesi hizmetimizdir.