Hizmetlerimiz

Yazılı Tercüme

Edebi Metin Tercümeleri
Makale, Şiir, Roman, Tiyatro vb. gibi konularda edebi metin ve kitapların çevirileri uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Hukuki Metin Tercümeleri
Kanun ve yönetmelikler, Resmi gazete yazıları, Hukuki yazışmalar, Yasal anlaşma ve sözleşmeler, Vekaletname, Muvafakatname, Beyanname, Mahkeme tutanakları vb. metinler hukuki tercümeler kapsamında yer almaktadır.

Teknik Metin Tercümeleri
Her türlü teknik belge ve dokümanın tercümesi, kullanma kılavuzu, teknik şartnameler, teknik çizelge, makine, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik, tekstil, gemicilik, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, kimya, kozmetik, kurulum, kullanım, bakım ve tamir kılavuzları, kataloglar, broşürler, eğitim dokümanları, teknik ve idari şartnameler, CE, ISO ve benzeri uygunluk belgeleri, ürün tanıtımları gibi belge ve dokümanların tercümeleri.

Tıbbi (Medikal) Metin Tercümeleri
Mesleki eğitim sahibi uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tıbbi tercümeler Tıbbi rapor, Prospektüs, İlaç tescil belgeleri, Araştırma makaleleri, Tıp ve Eczacılık kuruluşlarının metin ve broşürleri, Tıbbi ürünlerin lisans ve patentleri, Uzman raporları, Hasta bilgileri, Kullanım kılavuzlarını, tez, makale vb. kapsamaktadır.

Ticari (Finansal) Metin Tercümeleri
Ticari teklifler, Bankacılık, Finans işlemleri, Sözleşmeler, İhaleler, Bilanço raporları, Gelir tablosu, Raporlar, Fizibiliteler, Toplantı tutanakları, Tanıtım amaçlı yazılar gibi çeşitli ticari nitelikli metinlerin tercümeleri, ticari tercüme kapsamına girmektedir.

Web Sitesi (İnternet Sitesi) Tercümeleri
Web sitelerinizin farklı dillere tercümesi tarafımızca etkin şekilde yapılır. Site içerisindeki içeriğin ve bilgilerin çevirisinin yapıldığı tercüme türüdür.

Sözlü Tercüme

Ardıl Tercüme
Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimiyet gerektirir. Yazılı çeviride daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma – telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli dil hakimiyetine sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.
Simültane Tercüme

Simültane çeviri Türkçe ifadeyle eş zamanlı çeviri olarak adlandırılır. Bu çeviri sırasında tercüman/tercümanlar, ses geçirmeyen bir kabinde otururlar ve önlerinde doğrudan dinleyicilerin kulaklıklarıyla irtibatlı (telsiz) mikrofonlar bulunur. Simültane çeviri sırasında konuşmacının sesi bir kulaklık vasıtasıyla eşzamanlı olarak tercümana/tercümanlara aktarılır ve tercüman/tercümanlar eşzamanlı olarak dinlediği/dinledikleri konuşmayı yine eşzamanlı olarak dinleyicilerin dilinde dinleyicilere aktarır. Konuşma, simültane (anında) tercüme sayesinde dinleyicilere aynı anda birçok tercüman tarafından birçok dilde aktarılabilmektedir.

Ancak bu tercüme sırasında birçoğumuzun doğal olarak bilmediği bazı sorunlar baş gösterir. Örneğin: Fiiller bazı dillerde, Türkçe gramatik yapının tam tersine kelimenin başında kullanılır. Yani tercüman, bazen bir anlam verebilmesi için konuşmacı cümlesini bitirene dek dinlemek zorundadır. (Örneğin: Ben eve gidiyorum) Almancada (gidiyorum ben eve) olarak ifade edilir. İşte bu tür ifadelerde tercümanın konuşmacının nereye gittiğini anlayabilmesi için cümleyi sonuna kadar dinlemesi gerekmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz eşzamanlı kavramı (tercümandan da beklenen eşzamanlı çeviri) bu tür sebeplerden dolayı bazen mümkün olamamaktadır. Bu küçük örnekten de anlaşılacağı gibi tercümanın tercüme esnasında çok büyük bir konsantrasyona ihtiyacı vardır ve bu sebepten ötürü de çevrede oluşabilecek muhtemel seslerden etkilenmemesi için ses geçirmez bir kabinin içinde bulunması şarttır.

Tercüme Süreci ve Redaksiyon

Sincan Tercüme olarak tercüme sürecine daha etkin bir çözüm olarak tercüme ile ilgili en temel sorun kaynak dil ile hedef dilin çeviri alanındaki kullanımla uyuşmamasıdır. Dildeki benzer anlamdaki kavram, kelime kullanımları bazen anlam kaymalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı şirketimiz tercüme yapmanın yanında redaksiyon sistemi geliştirdi. Tercümeler alanında uzman tercümanlar tarafından tercüme edildikten sonra redaksiyon birimimizin kontrolünden geçerek daha anlaşılır biçimde kullanımınıza sunulmaktadır. Kalite politikamız gereği doğru, etkin kullanımlı ve titizlikle hazırlanmış tercüme hizmetine sahip olacaksınız. Ayrıca tercüme dışında etkin bir Türkçe metin, belge, proje veya tanıtım materyali arayışınız bulunuyorsa redaksiyon birimimiz bu konu da size seve seve hizmet verecektir.

Deşifre (Deşifraj, Çözümleme)

Konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi organizasyonların ses kayıtlarının kaset, CD ya da başka herhangi bir veri saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilerek yazılı doküman haline getirilmesi hizmetimizdir.

Apostil ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik işlemleri

Apostil Uluslararası anlaşmalarla onaylanmış, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. Tercüme edilen evrakların yurtdışında kullanılmasına olanak sağlayan apostil belgesi yalnızca apostile taraf ülkelerde geçerli olup, apostile taraf olmayan ülkelerde kullanılacak belgelerin mutlaka öncelikle T.C. Dışişleri Bakanlığı ve ardından da ilgili ülke konsolosluğu tarafından onaylanması gerekir. Apostil işlemleri ücretsiz olup, Dışişleri Bakanlığı onayı işlemi ücrete tabidir.

Scroll to Top