Arapça Çeviri

arapca-ankara-tercume

Arapça, Afro-Asyatik (Hamito-Semitik)’dillerin alt grubundaki Semitik dil ailesine mensuptur. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri gibi beş ana lehçe öbeğine ayrılır. Bu dil Arap Yarımadası’ndan Bereketli Hilal (The Fertile Crescent) boyunca Atlantik Okyanusu’na kadar ulaşan geniş bir alanda konuşulan dünyanın önemli dillerinden biridir.

Dünyada yaklaşık 350 milyon insanın anadili olan Arapça, bir milyarı aşkın Müslümanın ibadet dili olması yanı sıra; Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinin resmi dilidir. Bu dilin dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sonucunda, Birleşmiş Milletler örgütü 1974’de Arapçayı altıncı resmi dil kabul etmiştir.

Arapça büyük medeniyetler, kültürler ve imparatorluklar doğuran dillerin başında gelir. Arapça’nın kullanımı 7. yüzyıla kadar Arap Yarımadası içine sınırlı kalmış, İslamiyet’in gelişiyle birlikte Arap Yarımadası’nın dışında büyük bir hızla yayılarak; Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika’yı kuşatmış, oradaki dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami fetihlerin sürmesiyle Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya’ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gelmiştir.

Arapça Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Arapça Pasaport tercümesi,
Arapça Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Arapça Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Arapça Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Arapça Ehliyet tercümesi,
Arapça Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Arapça Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Arapça Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Arapça Diploma tercümesi,
Arapça Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Arapça Noter belgeleri tercümesi,
Arapça Noter Vekaletname tercümesi,
Arapça Muvafakatname tercümesi,
Arapça Taahhütname tercümesi,
Arapça Boşanma kararı tercümesi,
Arapça Tensip tutanağı tercümesi,
Arapça Gerekçeli karar tercümesi,
Arapça Tebligat tercümesi,
Arapça Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Arapça Form 184 tercümesi,
Arapça istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Arapça Sözleşme tercümesi,
Arapça Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Arapça Faaliyet Belgesi tercümesi,
Arapça Oda Kayıt tercümesi,
Arapça SGK Dökümü tercümesi,
Arapça Katalog tercümesi,
Arapça Web Sitesi tercümesi,
Arapça Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Arapça Tez tercümesi,
Arapça Makale tercümesi,
Arapça Kitap tercümesi,
Arapça Dergi tercümesi vb.

Finansal

Arapça Noter Vekaletname tercümesi,
Arapça Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Arapça Mizan tercümesi,
Arapça Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Arapça Rapor tercümesi,
Arapça Epikriz tercümesi,
Arapça Prospektüs tercümesi,
Arapça Tıbbi Makale tercümesi,
Arapça Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top