Azerice Çeviri

azerice-ankara-tercume

Oğuz Türkçesi Türk dili 13. yüzyılda Hazar’ın batısında Oğuz Türkçesi merkezli bir özellikte bağımsız gelişimine başlamıştır. Batı Türkçesi (Oğuz Türkçesi veya Yeni Batı Türkçesi) olarak belirtilen bu bölge Türkçesinin içinde saha bakımından zamanla iki daire meydana gelmiştir. Bunlardan biri Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahasını içine alan Doğu Oğuz kolu, diğer Osmanlı sahasını içine alan Batı Oğuz koludur.

11.-13. yüzyıllar arası, aynı zamanda Oğuzların Orta Asya’dan batıya doğru uzanan siyasi etkinliklerinin güçlenme dönemidir. Nitekim daha 11. yüzyılda büyük Selçuklu Devleti’nin batıya yaptığı göçlerle, Oğuz nüfuzu yalnız Sirderya, Maveraünnehir, Harezm ve Horasan bölgelerinde kalmamış; Azerbaycan üzerinden Abbasi Devleti’nin başkenti ve büyük kültür merkezi Bağdat’a kadar uzanmıştır. Bu etkililik Oğuz Türkçesi açısından da aynı yönde bir gelişme yaratmıştır.

Batı ve doğu Oğuz kolları arasındaki farklılıklar 14. yüzyıldan sonra kesinleşmeye başlamıştır. Azerbaycan sahasında yetişen başlıca edebî şahsiyetlerin bulunduğu 17. yüzyıldan önce de doğu ve batı Oğuz kolları arasında kayda değer bir ayrılık bulunmadığı için bu iki Oğuz Türkçesi, yazı dili olarak Batı Türkçesi adı altında zikredilmişlerdir.

Azerice Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Azerice Pasaport tercümesi,
Azerice Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Azerice Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Azerice Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Azerice Ehliyet tercümesi,
Azerice Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Azerice Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Azerice Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Azerice Diploma tercümesi,
Azerice Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Azerice Noter belgeleri tercümesi,
Azerice Noter Vekaletname tercümesi,
Azerice Muvafakatname tercümesi,
Azerice Taahhütname tercümesi,
Azerice Boşanma kararı tercümesi,
Azerice Tensip tutanağı tercümesi,
Azerice Gerekçeli karar tercümesi,
Azerice Tebligat tercümesi,
Azerice Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Azerice Form 184 tercümesi,
Azerice istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Azerice Sözleşme tercümesi,
Azerice Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Azerice Faaliyet Belgesi tercümesi,
Azerice Oda Kayıt tercümesi,
Azerice SGK Dökümü tercümesi,
Azerice Katalog tercümesi,
Azerice Web Sitesi tercümesi,
Azerice Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Azerice Tez tercümesi,
Azerice Makale tercümesi,
Azerice Kitap tercümesi,
Azerice Dergi tercümesi vb.

Finansal

Azerice Noter Vekaletname tercümesi,
Azerice Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Azerice Mizan tercümesi,
Azerice Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Azerice Rapor tercümesi,
Azerice Epikriz tercümesi,
Azerice Prospektüs tercümesi,
Azerice Tıbbi Makale tercümesi,
Azerice Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top