Çince Çeviri

cince-ankara-tercume

Çin’de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dildir.

Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince dili, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı dilciklerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. En çok konuşulanı Mandarindir, ancak göçmen topluluklarında en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi, göç eden Çinlilerin genelde güney kesimlerden olmasıdır. Bu dil, Çin-Tibet dilleri ailesi’nin koluna dahildir. Çin yazısı bu dile has bir yazı sistemidir. Bu sistemin 3500 yılı bulan bir tarihi vardır.

Çince Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Çince Pasaport tercümesi,
Çince Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Çince Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Çince Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Çince Ehliyet tercümesi,
Çince Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Çince Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Çince Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Çince Diploma tercümesi,
Çince Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Çince Noter belgeleri tercümesi,
Çince Noter Vekaletname tercümesi,
Çince Muvafakatname tercümesi,
Çince Taahhütname tercümesi,
Çince Boşanma kararı tercümesi,
Çince Tensip tutanağı tercümesi,
Çince Gerekçeli karar tercümesi,
Çince Tebligat tercümesi,
Çince Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Çince Form 184 tercümesi,
Çince istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Çince Sözleşme tercümesi,
Çince Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Çince Faaliyet Belgesi tercümesi,
Çince Oda Kayıt tercümesi,
Çince SGK Dökümü tercümesi,
Çince Katalog tercümesi,
Çince Web Sitesi tercümesi,
Çince Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Çince Tez tercümesi,
Çince Makale tercümesi,
Çince Kitap tercümesi,
Çince Dergi tercümesi vb.

Finansal

Çince Noter Vekaletname tercümesi,
Çince Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Çince Mizan tercümesi,
Çince Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Çince Rapor tercümesi,
Çince Epikriz tercümesi,
Çince Prospektüs tercümesi,
Çince Tıbbi Makale tercümesi,
Çince Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top