Farsça Çeviri

farsca-ankara-tercume

Farsça ya da Acemce, İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlıdır. Antik Pers halkının konuştuğu dilden türemiştir.

Farsça ve lehçeleri İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmî dil statüsündedir. CIA World Factbook’a göre İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da yaklaşık 64 milyon kişinin anadili Farsçadır. Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de bir o kadar daha kişinin bu dili konuştuğu tahmin edilmektedir. 2006 yılında UNESCO’ya Farsçayı da “Uluslararası Ana Dil” statüsündeki dillerden biri olarak seçmesi önerildi.

Farsça, komşu ülkelerin dillerini, özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’daki Türk dillerini etkilemiştir. Arapça ve Mezopotamya dilleri [kaynak belirtilmeli] üzerindeki etkisi ise daha azdır. Farsça, İslam Dünyası’nın ikinci kültür dilidir.[kaynak belirtilmeli] İslam klasiklerinin (özellikle tasavvufla ilgili olanları) bu dilde yazılmıştır. Şiirsel ve melodik ağırlığı olan bir dildir. İngiliz sömürgeciliğinden beş yüzyıl önce, Hindistan ve civarında ikinci dil olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Güney Asya’da kültür ve edebiyat dili kabul edilmişti. Moğol İmparatorluğu zamanında ise resmî dil oldu. Farsçanın bölgedeki tarihsel etkilerinin kanıtı Hindustani, Kaşmiri, Punjabi, Sindhi, Gujarati, Bengali ve hatta Telugu dilleri üzerindeki süregelen etkisinden ve bölgede İran edebiyatının hala sevilmesinden anlaşılabilir. Özellikle Urdu Farsçanın Arapça, Türkçe ve Güney Asya’nın bölgesel dillerinin kombinasyonudur, Hindistan Moğol İmparatorluğu’nun Müslüman bölgelerinde yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Farsça Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Farsça Pasaport tercümesi,
Farsça Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Farsça Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Farsça Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Farsça Ehliyet tercümesi,
Farsça Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Farsça Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Farsça Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Farsça Diploma tercümesi,
Farsça Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Farsça Noter belgeleri tercümesi,
Farsça Noter Vekaletname tercümesi,
Farsça Muvafakatname tercümesi,
Farsça Taahhütname tercümesi,
Farsça Boşanma kararı tercümesi,
Farsça Tensip tutanağı tercümesi,
Farsça Gerekçeli karar tercümesi,
Farsça Tebligat tercümesi,
Farsça Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Farsça Form 184 tercümesi,
Farsça istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Farsça Sözleşme tercümesi,
Farsça Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Farsça Faaliyet Belgesi tercümesi,
Farsça Oda Kayıt tercümesi,
Farsça SGK Dökümü tercümesi,
Farsça Katalog tercümesi,
Farsça Web Sitesi tercümesi,
Farsça Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Farsça Tez tercümesi,
Farsça Makale tercümesi,
Farsça Kitap tercümesi,
Farsça Dergi tercümesi vb.

Finansal

Farsça Noter Vekaletname tercümesi,
Farsça Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Farsça Mizan tercümesi,
Farsça Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Farsça Rapor tercümesi,
Farsça Epikriz tercümesi,
Farsça Prospektüs tercümesi,
Farsça Tıbbi Makale tercümesi,
Farsça Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top