Fransızca Çeviri

fransizca-ankara-tercume

Fransızca, Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir.

Dünya’da yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. 128 milyon insan Fransızca’yı anadili veya ikinci dili olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon insan tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır. Başta Fransa olmak üzere Kanada, Belçika, İsviçre, Afrika, Lüksemburg ve Monako’da konuşulur.

Fransızca; İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Katalanca ve Romence gibi Roma İmparatorluğu’nun dili olan Latince’nin devam dillerindendir. Fransızca tarih içerisinde Roma Galyalılarının kelt dillerinden ve Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinden etkilenmiştir. Fransızca 29 ülkede resmi dildir. La Francophonie denilen Frankofon Fransızca konuşan uluslar topluluğudur. Birleşmiş Milletler’in bütün alt kurumlarında ve uluslararası kuruluşların çoğunda resmi dildir.

Avrupa Birliği verilerine göre 27 üye ülkedeki 129 milyon insan (497.198.740 %26’sı) Fransızca konuşmakta ve bunun 65 milyonu (%12) anadili, 69 milyonu (%14) ise ikinci dili olarak konuşmaktadır. Bu verilere göre Fransızca birlik içerisinde İngilizce ve Almanca’dan sonra en sık konuşulan 3. dildir.

Fransızca Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Fransızca Pasaport tercümesi,
Fransızca Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Fransızca Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Fransızca Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Fransızca Ehliyet tercümesi,
Fransızca Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Fransızca Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Fransızca Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Fransızca Diploma tercümesi,
Fransızca Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Fransızca Noter belgeleri tercümesi,
Fransızca Noter Vekaletname tercümesi,
Fransızca Muvafakatname tercümesi,
Fransızca Taahhütname tercümesi,
Fransızca Boşanma kararı tercümesi,
Fransızca Tensip tutanağı tercümesi,
Fransızca Gerekçeli karar tercümesi,
Fransızca Tebligat tercümesi,
Fransızca Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Fransızca Form 184 tercümesi,
Fransızca istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Fransızca Sözleşme tercümesi,
Fransızca Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Fransızca Faaliyet Belgesi tercümesi,
Fransızca Oda Kayıt tercümesi,
Fransızca SGK Dökümü tercümesi,
Fransızca Katalog tercümesi,
Fransızca Web Sitesi tercümesi,
Fransızca Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Fransızca Tez tercümesi,
Fransızca Makale tercümesi,
Fransızca Kitap tercümesi,
Fransızca Dergi tercümesi vb.

Finansal

Fransızca Noter Vekaletname tercümesi,
Fransızca Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Fransızca Mizan tercümesi,
Fransızca Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Fransızca Rapor tercümesi,
Fransızca Epikriz tercümesi,
Fransızca Prospektüs tercümesi,
Fransızca Tıbbi Makale tercümesi,
Fransızca Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top