İngilizce Çeviri

ingilizce-ankara-tercume

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine “Anglik” demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları’nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde, Birleşik Krallık’ta, Avustralya’da, Kanada’da, Güney Asya’nın bir bölümünde, Mısır’da ve Afrika’nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra ilk resmi dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

İngilizce Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

İngilizce Pasaport tercümesi,
İngilizce Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
İngilizce Nüfus kayıt örneği tercümesi,
İngilizce Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
İngilizce Ehliyet tercümesi,
İngilizce Adli Sicil Kaydı tercümesi,
İngilizce Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
İngilizce Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
İngilizce Diploma tercümesi,
İngilizce Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

İngilizce Noter belgeleri tercümesi,
İngilizce Noter Vekaletname tercümesi,
İngilizce Muvafakatname tercümesi,
İngilizce Taahhütname tercümesi,
İngilizce Boşanma kararı tercümesi,
İngilizce Tensip tutanağı tercümesi,
İngilizce Gerekçeli karar tercümesi,
İngilizce Tebligat tercümesi,
İngilizce Tebliğ talepnamesi tercümesi,
İngilizce Form 184 tercümesi,
İngilizce istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

İngilizce Sözleşme tercümesi,
İngilizce Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
İngilizce Faaliyet Belgesi tercümesi,
İngilizce Oda Kayıt tercümesi,
İngilizce SGK Dökümü tercümesi,
İngilizce Katalog tercümesi,
İngilizce Web Sitesi tercümesi,
İngilizce Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

İngilizce Tez tercümesi,
İngilizce Makale tercümesi,
İngilizce Kitap tercümesi,
İngilizce Dergi tercümesi vb.

Finansal

İngilizce Noter Vekaletname tercümesi,
İngilizce Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
İngilizce Mizan tercümesi,
İngilizce Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

İngilizce Rapor tercümesi,
İngilizce Epikriz tercümesi,
İngilizce Prospektüs tercümesi,
İngilizce Tıbbi Makale tercümesi,
İngilizce Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top