Japonca Çeviri

japonca-ankara-tercume

Japonca 130 milyonun üzerindeki Japonya’daki insanlar ve Japon göçmen toplulukları tarafından konuşulan bir dildir. Ryukyuca ile ilişkilidir fakat diğer dillerle herhangi bir akrabalığı kanıtsız kalmıştır. Bitişken bir dildir; fiil biçimleri ve konuşanın, dinleyicinin bağıl statüsünü ve konuşmada bahsedilen kişinin orada bulunup bulunmadığını belirten özel sözcük kadrosuyla Japon toplumunun hiyerarşik doğasını yansıtan karmaşık bir saygı ifadesi sistemi ile sivrilir. Japoncanın ses envanteri nispeten küçüktür ve sözcüksel olarak tonlamalı vurgu sistemi vardır. Ayrıca Japonca hecelerin sonunda -n ünsüzü dışında bir ünsüz bulunmaz.

Bugün en çok kabul gören görüşe göre ilk Japon dili lehçeleri 5 bin yıl önce Korece’den türemiştir. Dilbilimciler Japoncanın tarihini dört dönemde incelerler: Eski Japonca (8. yy’a kadar), Geç Dönem Eski Japonca (9-11. yy), Orta Japonca (12-16. yy) ve Çağdaş Japonca (17. yy sonrası). Bu dönemler boyunca dilin dilbilgisi diziliminde önemli bir değişiklik olmamıştır. Fakat söz dağarcığı önemli ölçüde değişim göstermiştir.

Japonca Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Japonca Pasaport tercümesi,
Japonca Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Japonca Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Japonca Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Japonca Ehliyet tercümesi,
Japonca Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Japonca Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Japonca Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Japonca Diploma tercümesi,
Japonca Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Japonca Noter belgeleri tercümesi,
Japonca Noter Vekaletname tercümesi,
Japonca Muvafakatname tercümesi,
Japonca Taahhütname tercümesi,
Japonca Boşanma kararı tercümesi,
Japonca Tensip tutanağı tercümesi,
Japonca Gerekçeli karar tercümesi,
Japonca Tebligat tercümesi,
Japonca Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Japonca Form 184 tercümesi,
Japonca istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Japonca Sözleşme tercümesi,
Japonca Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Japonca Faaliyet Belgesi tercümesi,
Japonca Oda Kayıt tercümesi,
Japonca SGK Dökümü tercümesi,
Japonca Katalog tercümesi,
Japonca Web Sitesi tercümesi,
Japonca Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Japonca Tez tercümesi,
Japonca Makale tercümesi,
Japonca Kitap tercümesi,
Japonca Dergi tercümesi vb.

Finansal

Japonca Noter Vekaletname tercümesi,
Japonca Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Japonca Mizan tercümesi,
Japonca Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Japonca Rapor tercümesi,
Japonca Epikriz tercümesi,
Japonca Prospektüs tercümesi,
Japonca Tıbbi Makale tercümesi,
Japonca Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top