Rusça Çeviri

rusca-ankara-tercume

Bilinen Rus dili tarihinin başlangıç yılı 858’dir. Rusça sistemi Slav dillerinden gelmiştir ve en çok sözcük Slav Dili’nden ve Eski Rus Dili’nden aktarılmadır. Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. 988 yılında Kiev Rusya’sının prensi Vladimir, Konstantinopolis’ten Ortodoks dinini Kiev Rusya’sına taşıdı. Bulgar eğitimci Konstantin (en tanıdık adı Kiril’dir) ve Metodius kardeşler Slavlar için Glagol alfabesini ürettiler. Glagol Alfabesi Slav dili için kullanışsızdı. Onun için Kiril ve Metodius yeni Kiril Alfabesi’ni üretince, orijinal İncil’i Slavca’ya çevirdiler. O zamandan beri Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. Şimdiki Rus stilindeki Kiril Alfabesinde 33 harf var.

Rusça’nın en yaygın kullanıldığı ülkeler Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus’tur. Bir zaman Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerde de eskisi kadar yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Sovyetler zamanında farklı etnik grupların konuştuğu dillere yönelik devlet politikası sık sık değişse de, ağırlıklı olarak Rusça kullanılmaktaydı. 1990 yılında Rusça, Birliğin resmi dili olarak kabul edildi. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerin çoğu kendi yerel dillerini destekleyen politikalar izlediler. Ancak Rusça’nın bölgedeki önemi güncelliğini korumaktadır.

Rusça Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Rusça Pasaport tercümesi,
Rusça Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Rusça Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Rusça Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Rusça Ehliyet tercümesi,
Rusça Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Rusça Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Rusça Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Rusça Diploma tercümesi,
Rusça Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Rusça Noter belgeleri tercümesi,
Rusça Noter Vekaletname tercümesi,
Rusça Muvafakatname tercümesi,
Rusça Taahhütname tercümesi,
Rusça Boşanma kararı tercümesi,
Rusça Tensip tutanağı tercümesi,
Rusça Gerekçeli karar tercümesi,
Rusça Tebligat tercümesi,
Rusça Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Rusça Form 184 tercümesi,
Rusça istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Rusça Sözleşme tercümesi,
Rusça Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Rusça Faaliyet Belgesi tercümesi,
Rusça Oda Kayıt tercümesi,
Rusça SGK Dökümü tercümesi,
Rusça Katalog tercümesi,
Rusça Web Sitesi tercümesi,
Rusça Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Rusça Tez tercümesi,
Rusça Makale tercümesi,
Rusça Kitap tercümesi,
Rusça Dergi tercümesi vb.

Finansal

Rusça Noter Vekaletname tercümesi,
Rusça Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Rusça Mizan tercümesi,
Rusça Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Rusça Rapor tercümesi,
Rusça Epikriz tercümesi,
Rusça Prospektüs tercümesi,
Rusça Tıbbi Makale tercümesi,
Rusça Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top