Yunanca Çeviri

yunanca-ankara-tercume

Yunanca veya Yunan Dili, Yunanistan’ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturur. Bazı dilbilimciler; Yunanca ve Ermeniceyi Hint-Avrupa dil ailesi içinde Greko-Grabar olarak bir üst grupta birleştirir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan Alfabesi kullanılarak yazılır.

Yunanca dünyada, çoğunluğu Yunanistan’da olmakla beraber, Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişinin anadilidir. Türkiye’de anadili Yunanca olan yaklaşık 2.500 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yaşar. Bunun yanında 15 ve 17. yüzyıllarda İslamlaşan Trabzonlu ahali tarafından konuşulmaktadır. 1965 nüfus sayımında 4,535 kişi anadilini Pontus lehçesi (Yunanca) olarak kaydetmişti. Yunanistan ve Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç eden Yunanca (ya da Rumca) konuşan (konuşabilen) kayda değer Türk de vardır. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu ve Mersin yöresine yerleşmişlerdir.

Yunanca Tercüme Hizmetleri

Genel Belgeler

Yunanca Pasaport tercümesi,
Yunanca Nüfus Cüzdanı (kimlik) tercümesi,
Yunanca Nüfus kayıt örneği tercümesi,
Yunanca Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) tercümesi,
Yunanca Ehliyet tercümesi,
Yunanca Adli Sicil Kaydı tercümesi,
Yunanca Doğum Belgesi (Formül A) tercümesi,
Yunanca Evlilik Belgesi (Formül B) tercümesi,
Yunanca Diploma tercümesi,
Yunanca Ölüm Belgesi tercümesi vb.

Hukuki Belgeler

Yunanca Noter belgeleri tercümesi,
Yunanca Noter Vekaletname tercümesi,
Yunanca Muvafakatname tercümesi,
Yunanca Taahhütname tercümesi,
Yunanca Boşanma kararı tercümesi,
Yunanca Tensip tutanağı tercümesi,
Yunanca Gerekçeli karar tercümesi,
Yunanca Tebligat tercümesi,
Yunanca Tebliğ talepnamesi tercümesi,
Yunanca Form 184 tercümesi,
Yunanca istinabe tercümesi vb.

Şirket Evrakları

Yunanca Sözleşme tercümesi,
Yunanca Ticaret Sicil Gazetesi tercümesi,
Yunanca Faaliyet Belgesi tercümesi,
Yunanca Oda Kayıt tercümesi,
Yunanca SGK Dökümü tercümesi,
Yunanca Katalog tercümesi,
Yunanca Web Sitesi tercümesi,
Yunanca Kullanım Kılavuzu vb.

Akademik ve Edebi

Yunanca Tez tercümesi,
Yunanca Makale tercümesi,
Yunanca Kitap tercümesi,
Yunanca Dergi tercümesi vb.

Finansal

Yunanca Noter Vekaletname tercümesi,
Yunanca Kredi Sözleşmeleri tercümesi,
Yunanca Mizan tercümesi,
Yunanca Gelir ve Gider Tabloları tercümesi vb.

Tıbbi

Yunanca Rapor tercümesi,
Yunanca Epikriz tercümesi,
Yunanca Prospektüs tercümesi,
Yunanca Tıbbi Makale tercümesi,
Yunanca Tıbbi Ürün Broşürleri tercümesi vb.

Sincan Tercüme, Ankara merkezli, Çankaya, Kızılay, Ulus, Kavaklıdere, Yenimahalle, Etimesgut, Eryaman, Kahraman Kazan, Temelli Osb, Ostim, İvogsan (İvedik Organize Sanayi), Törekent, Yenikent, Polatlı, Pursaklar ilçe ve semtlerinde olmak üzere, noter onaylı, yeminli tercüme hizmetleri veren bir tercüme bürosudur.

 

Sincan Tercüme Ankara’da pasaport, nüfus cüzdanı (kimlik), nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi (ikametgah), ehliyet, adli sicil kaydı, doğum belgesi (formül a), evlilik belgesi (formül b), diploma, transkript, ölüm belgesi, noter belgeleri, vekaletname, muvafakatname, taahhütname, mahkeme kararı, boşanma kararı, tensip tutanağı, gerekçeli karar, tebligat, tebliğ talepnamesi, form 184, istinabe, tıbbi rapor, epikriz, prospektüs, tıbbi makale, tıbbi ürün broşürleri, tez, makale, kitap, dergi, banka belgeleri, kredi sözleşmeleri, bilanço, mizan, gelir-gider tabloları, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, oda kayıt, sgk dökümü, katalog, web sitesi, kullanım kılavuzu çeviri ve tercüme hizmetleri vermektedir.

Ankara’da İngilizce tercüme ve çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top