Yazılı Tercüme

  • Edebi Tercümeler
  • Hukuk ve Sözleşme Tercümeleri,
  • Teknik Konular ve Teknik Şartname Tercümeleri,
  • Tıbbi (Medikal) ve Makale Yayını Tercümeleri,
  • Ticari (Finans ve Muhasebe) Tercümeler,
  • Web Sitesi (İnternet Sitesi) Tercümesi.

Sözlü (Ardıl) Tercüme

Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, beraber toplantı masasında oturur veya hareket halindeki katılımcılara eşlik ederler, not almak için kağıt ve kalem dışında herhangi bir teknik donanım kullanmazlar. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından karşı tarafa hedef dilde aktarır. Yani bir konuşmacıdan bir dili dinleyip dinleyici ya da dinleyicilere ilgili dilde yorum yapmadan bire bir anladığını aktarır.

Simultane Tercüme

Genellikle konferans, seminer, kongre, sempozyum, brifing gibi organizasyonlarda çoklu katılımcılara konuşmacının ya da konuşmacıların, dinleyicilere sözlü aktarımı sağlaması amacıyla yapılan çeviri yöntemidir. Tercüman ya da çevirmenler kabin içinde kulaklık ve mikrofon gibi teknik donanım araçları kullanmak zorundadır. Simültane çeviri sırasında konuşmacının sesi bir kulaklık vasıtasıyla eşzamanlı olarak tercümana/tercümanlara aktarılır ve tercüman/tercümanlar eşzamanlı olarak dinlediği/dinledikleri konuşmayı yine eşzamanlı olarak dinleyicilerin dilinde mikrofon yardımıyla dinleyicilere aktarır. Çok dikkat ve ileri derecede dile hakimiyet gerektiren bir tercüme biçimidir.

Ankara Noter Onaylı Yeminli Tercüme

Noterler, Noterlik Kanunu’na uygun olarak adına yemin tutanağı düzenlenmiş tercüman tarafından yapılan tercümelerin üzerinde ıslak imzası bulunan belgeleri onaylar. Tercüme edilen bütün belgeler Noter tasdiki gerektirmez bunu ancak tercümeyi vereceğiniz kurum sizden Noter onaylı olması veya Yeminli tercüman onaylı olması biçiminde talep eder ve ona göre belgeleriniz hazırlanır.

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüme arasında anlam bakımından herhangi bir fark bulunmaz. Aradaki tek fark, noter tasdikli tercüme işleminde tercüme evrakları noter tarafından ıslak imza ve resmi mühür ile onaylanırken, yeminli tercüme işleminde sadece tercüman ve tercüme bürosunun imzası ve kaşesi bulunur.

Herhangi bir Noterlikte yemin zaptı bulunan tercümanın yaptığı tercümeye imza atması ile değer kazanan belgeye yeminli tercüme denir. Aslında ilgili tercüme işleminin yeminli tercüman tarafından yapılmış olduğunu gösterir bir ibare barındıran tercümedir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince Noter Tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre yemin ettirir ve bunu bir tutanakla tercümanın da imzasını alarak belgelendirir. Mütercim tercüman sıfatı ile belirtilen dil veya dillerde yazılı ya da sözlü olarak aslına sadık kalarak çeviri yapacağına yemin eden kişiye Yeminli Tercüman denir.

İş Akışımız

Ankara Sincan Tercüme

REFERANSLARIMIZ