Yazılı Tercüme

Edebi Metin Tercümeleri, Hukuki Metin Tercümeleri, Teknik Metin Tercümeleri, Tıbbi (Medikal) Metin Tercümeleri, Ticari (Finansal) Metin Tercümeleri, Web Sitesi (İnternet Sitesi) Tercümeleri

Sözlü (Ardıl) Tercüme

Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dilde karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.

Simültane Tercüme

Simültane çeviri sırasında konuşmacının sesi bir kulaklık vasıtasıyla eşzamanlı olarak tercümana/tercümanlara aktarılır ve tercüman/tercümanlar eşzamanlı olarak dinlediği/dinledikleri konuşmayı yine eşzamanlı olarak dinleyicilerin dilinde dinleyicilere aktarır.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Noterler, Noterlik Kanunu’na uygun olarak adına yemin tutanağı düzenlenmiş tercüman tarafından yapılan tercümelerin üzerinde ıslak imzası bulunan belgeleri onaylar. Tercüme edilen bütün belgeler Noter onayı gerektirmez bunu ancak tercümeyi vereceğiniz kurum sizden Noter onaylı olması veya Yeminli tercüman onaylı olması biçiminde talep eder ve ona göre belgeleriniz hazırlanır.

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüme arasında anlam bakımından herhangi bir fark bulunmaz. Aradaki fark, noter onaylı tercüme işleminde tercüme evrakları noter tarafından onaylanırken, yeminli tercüme işleminde sadece tercüman ve tercüme bürosunun imzası ve mührü bulunmasıdır.

Yeminli tercümanın yaptığı tercümeye imza atması ile değer kazanan belgeye yeminli tercüme denir. Aslında ilgili tercüme işleminin yeminli tercüman tarafından yapılmış olduğunu gösterir bir ibare barındıran tercümedir.

Noterlik Kanunu’nun 75. maddesi ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 75. maddesi ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 264. maddesi gereğince mütercim tercüman sıfatı ile belirtilen dil ya da dillerde yazılı ya da sözlü olarak aslına sadık kalarak çeviri yapacağına yemin eden kişiye yeminli tercüman denir.

İş Akışımız

Ankara Sincan Tercüme

REFERANSLARIMIZ